Art Nature Bulgaria, installasjon i nedlagt forbedringsanstalt for ungdom

bulgaria-tavle_196   bulgaria-ski_196

bulgaria-art2

Installasjon i tre klasserom og gymsal.  I gymsalen er de gamle markeringene for ulikt ballspill malt på nytt i rødt. Samtlige rør på vegg og i tak som ledet varmt vann til oppvarming av ovner er også malt røde som et bilde på byggets puls. Objekter brukt i installasjonen er etterlevninger fra den tid anstaltet var i bruk. I ett av klasserommene fremheves et skille i gulvet som viser til disiplin, forfall og omstilling.                                                                                                            Duppini Art Group har som mål å gi nytt liv til denne bygningen. De arbeider for å etablere et aktivt senter for samtidskunst.

Se linker for arrangør:
Blogg 2014

Blogg 2014/2015

Duppini