«Røtter», treskulpturworkshop i Storelvdal

Workshop på Solli bruk i Storelvdal, med utstilling av arbeider i Koppang sentrum.    «Røtter». Et felt tre med rot transportert fra Solli bruk til Koppang sentrum. Montert ved bensinstasjon. Tuer med mose, lyng og spirende trær plassert på asfalt på ulike steder i sentrum. Tre og tuer ble vannet daglig i utstillingsperioden.