PoP uP!

Installasjon på Celinas kafe på Tøyen i Oslo2017. Installasjonen består av skilt, kunstgress, vekter med linser og fragmenter av kart, globus og figurer på vegg. Figurene er satt sammen som collage, med utklipp fra magasiner. De er todimensjonale, med bevegelige…