«Tre retninger»

 

 

 

 

 

 

Tre piler i massiv furu på mose. Utgangspunktet for arbeidet er pilene brukt i symbol for gjenvinning. Materialet er fra en 200 år gammel furu fra nordvendt terreng i Storelvdal. Pilene ble laget på Festival for treskulptur og innovativ trearkitektur i Stor-Elvdal 2020. Her var plassert i en myr strekker seg over en markert grense mellom to eiendommer ved Rondane River Lodge.

I Galleri Heis på Tøyen Startup Village står pilene på mose i inngang og i heisen.